JMK BEACH LIGA


Oficiální soutěž Jihomoravského volejbalového svazu. POHÁR JIHOMOHORAVSKÉHO KRAJE.

Kalendář turnajů


Výsledky


Pravidla


 • Kategorie: muži
 • Hraje se dle platných pravidel beachvolejbalu.
 • Výška sítě: 243 cm
 • Míč: 260-280g
 • Startovné 500,- Kč / dvojice (600 Kč/dvojice na místě)
Nasazování do skupin je na základě bodů v daném žebříčku. V případě hracího systému se skupinami se nasazuje do skupin podle následujícího klíče: 1A, 2D, 3C, 4B, 5B, 6C, 7D, 8A, 9A, 10D, ….
 • (přehazovaná) narození 1. 1. 2012 a mladší (platí pro sezónu 2021/22).
 • Kategorie: Chlapci a děvčata hrají ve společné kategorii.
 • Zisk bodu: umístěním míče do pole soupeře nebo když se soupeřící družstvo dopustí chyby.
 • Podání: Možnost dvou servisu. podává družstvo, které vyhrálo v předcházející výměně, hráči se na podání pravidelně střídají no jednom odehraném servisu. Vhození či odbití míče jakýmkoliv způsobem, v postavení za zadní čárou s předkročenou opačnou (nesouhlasnou) nohou, než je podávající ruka (vyjma uvedení míče do hry obouruč). Opačná noha při zahájení podání je technický prvek, není považován za chybu.
 • Manipulace s míčem v průběhu rozehry: První kontakt: míč je chycen a po úpravě postoje nahráván hodem obouruč nebo jednoruč (spodem nebo vrchem) ke spoluhráči (bez delší časové prodlevy). Druhý kontakt: míč je chytán a přehazován jakýmkoliv způsobem přes síť (preferován je hod jednoruč vrchem). Třetí kontakt míče je možný. Poté nahrazuje činnost druhého kontaktu a druhý kontakt je pouze přihrávací. Tento sled činností je vyžadován, jiný (například: okamžité přehození) se pokládá za chybu. Není povoleno chodit (běhat) s míčem, povolení tří-krokového rozběhu (levá, pravá, přísunný krok a odraz, nebo pravá, levá, přísunný krok a odraz), resp. výskok jsou povoleny. Naznačování před hodem přes síť je dovoleno, ale pouze v jednom sledu.
 • Rozměr hřiště 4 x 8 m (4 x 4 m jedna polovina).  (formát šířka x délka)
 • Výška sítě 195 cm. Míč: 160-180g
 • Ostatní: dotek sítě = není chyba
 • Startovné 350,- Kč / dvojice (400 Kč/dvojice na místě)
Nasazování do skupin je na základě bodů v daném žebříčku. V případě hracího systému se skupinami se nasazuje do skupin podle následujícího klíče: 1A, 2D, 3C, 4B, 5B, 6C, 7D, 8A, 9A, 10D, ….
 • narození 1.1.2010 a mladší (platí pro sezónu 2021/22).
 • Kategorie: Chlapci a děvčata hrají ve společné kategorii.
 • Zisk bodu: umístěním míče do pole soupeře nebo když se soupeřící družstvo dopustí chyby.
 • Podání: podává družstvo, které vyhrálo v předcházející výměně, hráči se na podání pravidelně střídají po třech úspěšných servisech rozehře nebo při ztrátě. Hráč má možnost jednoho servisů. Podání se provádí odbitím jednoruč vrchem, či spodem. Hráč nesmí přešlápnout či podšlápnout podávající čáru.
 • Manipulace s míčem v průběhu rozehry:
 • Při přehrání míče na první přes je považováno za chybu.
 • První kontakt: při prvním kontaktu musí být míč vždy odbit obouruč spodem, jednoruč, či obouruč vrchem a to pouze tzv. "kaplí". Nesmí dojít u prvního kontaktu odbitím obouruč vrchem "prsty". Druhý kontakt: může být proveden odbitím (prsty, bagr, útočný úder) nebo spoluhráč chycením míče jakýmkoliv způsobem bez dotyku míče země. Poté si nahazuje obouruč spodem míč nad sebe a odbijí ho obouruč vrchem či obouruč spodem na spoluhráče. Hra z druhé přes síť je brána jako chyba, pokud je míč chycen.
 • Třetí kontakt: je hrán vždy přes síť a to jakýmkoliv způsobem odbití kromě odbití obouruč vrchem.
 • Rozměr hřiště 4x 12 m (4 x 6 m jedna polovina). (formát šířka x délka)
 • Výška sítě 200 cm.
 • Míč: 200-230g
 • Ostatní: dotek sítě = není chyba
 • Startovné 350,- Kč / dvojice (400 Kč/dvojice na místě)
Nasazování do skupin je na základě bodů v daném žebříčku. V případě hracího systému se skupinami se nasazuje do skupin podle následujícího klíče: 1A, 2D, 3C, 4B, 5B, 6C, 7D, 8A, 9A, 10D, ….
 • narození 1.1.2008 a mladší (platí pro sezónu 2021/22).
 • Kategorie: Chlapci a děvčata hrají ve společné kategorii.
 • Zisk bodu: umístěním míče do pole soupeře nebo když se soupeřící družstvo dopustí chyby.
 • Podání: podává družstvo, které vyhrálo v předcházející výměně, hráči se na podání pravidelně střídají po ztrátě. Podání se provádí odbitím jednoruč vrchem, či spodem. Hráč nesmí přešlápnout či podšlápnout podávající čáru.
 • Manipulace s míčem v průběhu rozehry: Hraje se dle platných pravidel beachvolejbalu. Pouze neposuzujeme odbití obouruč vrchem. Přehrání sítě na první přes se považuje za chybu po servisu. V rozehře již toto není považováno za chybu.
 • Rozměr hřiště 8 x 12 m (8 x 6 m jedna polovina). (formát šířka x délka)
 • Výška sítě 210 cm
 • Míč: 200-230g
 • Ostatní: dotek sítě = chyba
 • Startovné 350,- Kč / dvojice (400 Kč/dvojice na místě)
Nasazování do skupin je na základě bodů v daném žebříčku. V případě hracího systému se skupinami se nasazuje do skupin podle následujícího klíče: 1A, 2D, 3C, 4B, 5B, 6C, 7D, 8A, 9A, 10D, ….
 • narození 1.1.2006 a mladší pro 2021, 1.1.2007 a mladší pro 2022)
 • Kategorie: Chlapci a děvčata hrají v oddělené kategorii
 • Hraje se dle platných pravidel beachvolejbalu.
 • Rozměr hřiště 8 x 16 m (8 x 8 m jedna polovina). (formát šířka x délka)
 • Výška sítě 214 cm.
 • Míč: 260-280g
 • Startovné 350,- Kč / dvojice (400 Kč/dvojice na místě)
Nasazování do skupin je na základě bodů v daném žebříčku. V případě hracího systému se skupinami se nasazuje do skupin podle následujícího klíče: 1A, 2D, 3C, 4B, 5B, 6C, 7D, 8A, 9A, 10D, ….
 • narození 1.1.2004 a mladší pro 2021, 1.1.2005 a mladší pro 2022)
 • Kategorie: pouze děvčata
 • Hraje se dle platných pravidel beachvolejbalu.
 • Výška sítě 224 cm
 • Míč: 260-280g
 • Startovné 350,- Kč / dvojice (400 Kč/dvojice na místě)
Nasazování do skupin je na základě bodů v daném žebříčku. V případě hracího systému se skupinami se nasazuje do skupin podle následujícího klíče: 1A, 2D, 3C, 4B, 5B, 6C, 7D, 8A, 9A, 10D, ….
 •  narození 1.1.2002 a mladší pro 2021, 1.1.2003 a mladší pro 2022).
 • Kategorie: Chlapci a děvčata hrají v oddělené kategorii
 • Hraje se dle platných pravidel beachvolejbalu.
 • Výška sítě 224 cm (dívky), 243 cm (chlapci)
 • Míč: 260-280g
 • Startovné 350,- Kč / dvojice (400 Kč/dvojice na místě)
Nasazování do skupin je na základě bodů v daném žebříčku. V případě hracího systému se skupinami se nasazuje do skupin podle následujícího klíče: 1A, 2D, 3C, 4B, 5B, 6C, 7D, 8A, 9A, 10D, ….
 • Kategorie: ženy
 • Hraje se dle platných pravidel beachvolejbalu.
 • Výška sítě: 224 cm
 • Míč: 260-280g
 • Startovné 500,- Kč / dvojice (600 Kč/dvojice na místě)
Nasazování do skupin je na základě bodů v daném žebříčku. V případě hracího systému se skupinami se nasazuje do skupin podle následujícího klíče: 1A, 2D, 3C, 4B, 5B, 6C, 7D, 8A, 9A, 10D, ….

Neváhejte nás kontaktovat!


V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek se na nás můžete obrátit prostřednictvím níže uvedené emailové adresy.

Partneři